Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
Победителят е неактивен – дейността на компанията наскоро е спряна или има друга причина, съобщена от победителя, за която данните са временно скрити за клиенти.
II
Място
Победителят е неактивен
2023 Лауреат_конкурс 2023 Лауреат_конкурс 2023 Лауреат_конкурс 2023 Лауреат_конкурс
8.0
II
Място
III
Място
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Меги

2022 Лауреат_конкурс2023 Лауреат_конкурс
8.3
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати